Start  /  Komunikaty  /  2018/2019  /  Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

Regulamin Szkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

 

Organizatorem Konkursu jest Katolicki Zespół Edukacyjny Federacji Sodalicji Mariańskich w Warszawie. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przebieg konkursu są nauczyciele:

♣            Pani Daria Siemianowska

♣            Pani Małgorzata Godlewska

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-6 Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji Sodalicji Mariańskich w Warszawie. Celem Konkursu jest:

♣            wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych

♣            wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej

♣            popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej

♣            pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego

♣            umacnianie świadomości narodowej

♣            kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach walczących o Jej suwerenność

 

Każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden utwór. Za utwór patriotyczny uznaje się:

♣            pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym

♣            piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną i jej

♣            działalność

♣            piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej

♣            piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną

 

Uczestnicy konkursu:

W Konkursie mogą uczestniczyć soliści oraz grupy wokalne i wokalno-instrumentalne.
Uczestnicy konkursu mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby lub z podkładem muzycznym przygotowanym przez uczestnika na CD lub USB, który należy dostarczyć organizatorom konkursu najpóźniej do dnia 05.11.2018r. (poniedziałek).

 

Kryteria oceny wykonywanych utworów:

♣            dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu

♣            muzykalność i warunki głosowe wykonawców

♣            oryginalność interpretacji

♣            staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa)

♣            ogólny wyraz artystyczny

 

Nagrody:

Laureatów konkursu wyłoni Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji Sodalicji Mariańskich w Warszawie. W komisji zasiądą pani Regina Pruszyńska, pułkownik Chruszczyk oraz pani Daria Siemianowska.

 

Terminarz:

Zgłoszenia do konkursu dokonuje zainteresowany do dnia 05.11.2018r. przekazując informację pani Darii Siemianowskiej lub pani Małgorzacie Godlewskiej. Konkurs odbędzie się 19.11.2018r. w godzinach 12:30-14:00 w sali klasy III Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji Sodalicji Mariańskich. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 22.11.2018r. o godzinie 09:00 w dolnym korytarzu.

 

Zapraszamy!

Rekrutacja uzupełniająca. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***