Start  /  Komunikaty  /  2018/2019  /  „Kartka dla Niepodległej”

„Kartka dla Niepodległej”

Zachęcamy do udziału w konkursie „Kartka dla Niepodległej” organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Do 5 listopada uczniowie wszystkich typów szkół z Mazowsza mogą nadsyłać życzenia i kartki dla Polski z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Głównym celem konkursu jest uczczenie Jubileuszu 100 – lecia odrodzenia polskiej państwowości. W ten sposób chcemy promować wśród uczniów postawy patriotyczne oraz przywiązanie do barw narodowych.

 

Uczniowie mogą wystartować w dwóch kategoriach prac konkursowych:

- literackiej, która obejmuje pisemne życzenia dla Niepodległej,

- graficznej z wykorzystaniem technik komputerowych.

 

Uczniowie sami przesyłają:

- pracę (wyłącznie w formie elektronicznej)

- kartę zgłoszenia do konkursu

- oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na udział w konkursie

na adres:kartkadlaniepodleglej@kuratorium.waw.pl

 

Nadesłane prace oceni komisja konkursowa powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wyłaniając 3 najlepsze prace z każdej formy konkursu i każdej kategorii uczniów. Dla zwycięzców czekają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 listopada 2018 r.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

http://bip.kuratorium.waw.pl/bip/zarzadzenia-kuratora/1682,Zarzadzenie-Nr-76-z-dnia-19-pazdziernika-2018-r.html

Przesyłając pracę na ww. adres proszę również przesłać przez Librus informację o swoim udziale w konkursie do pani Danuty Szczurko.

Rekrutacja uzupełniająca. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***