Maks Matematyczny

W Konkursie Maks Matematyczny wzięło udział 33 uczniów z klas 2-7. Wynik bardzo dobry uzyskali: Piotr K., Joanna Sz., Zofia R. i Maurycy W. z klasy 4a, Alan M. i Maks B. z klasy 5a, Anna K. z klasy 6a, Szymon B. z klasy 7a. Wynik dobry uzyskało 11 uczniów.

Gratulujemy osiągniętych wyników.

Copyright © Szkoły Katolickie Sodalicji Mariańskich w Polsce
Marketing internetowy MediaConsulting.pl