Start  /  Gimnazjum  /  O szkole  /  Opieka duchowa

Opieka duchowa

Projekt edukacyjny Szkół Sodalicji Mariańskich opiera się na Ewangelii Jezusa Chrystusa. Zadaniem szkół jest wychowanie dzieci i młodzieży do integralnej samorealizacji jako ludzi mających chrześcijański sens życia. Duszpasterstwo szkolne w swojej działalności podejmuje działania wychowujące i towarzyszące chrześcijańskim doświadczeniom religijnym. Duszpasterstwo skierowane jest nie tylko do uczniów, ale także do rodzin, nauczycieli i innych członków wspólnoty szkolnej.
Szkoły sodalicyjne włączają się w misję ewangelizacyjną Kościoła Katolickiego. Są ośrodkiem kościelnym, współdziałającym z warszawskim duszpasterstwem archidiecezjalnym. Otwierają oczy uczniów i rodzin na rozległy horyzont potrzeb Kościoła.

Szkoła realizuje swoje zadanie przez dialog wiary-życia-kultury. Angażuje się w służbę społeczeństwu i ojczyźnie. Zespół duszpasterstwa obejmuje nie tylko katechetów i kapelana, lecz angażuje również dyrekcję oraz każdego z nauczycieli i wychowawców. Duszpasterstwo stara się tworzyć odpowiedni chrześcijański klimat szkolny, poprzez życzliwy szacunek wobec osoby, religijną atmosferę pozdrowień, modlitwy i dekoracje wnętrz.

Wyjątkowym miejscem w szkole jest oratorium. Tutaj słuchamy Słowa Bożego, modlimy się, milczymy oraz celebrujemy sakrament Eucharystii oraz Pokuty i Pojednania.

Lekcje religii są sumiennie przygotowywane według programów ustalonych przez pasterzy Kościoła oraz katechetów. Włączamy się również w przygotowania dzieci i rodziców do sakramentu Pokuty, Pojednania oraz Eucharystii. W każdy Pierwszy Piątek Miesiąca uczniowie i pracownicy uczestniczą we Mszy Świętej. Staramy się również, raz w miesiącu, organizować wspólne msze dla całej społeczności szkolnej. W ważnych okresach roku liturgicznego, takich jak Adwent, Wielki Post, Boże Narodzenie, Wielkanoc, angażujemy się w duchowe przygotowania modlitewne. W tym czasie organizowane są dni skupienia i rekolekcje. Od 7 klasy szkoły podstawowej i gimnazjum uczniowie uczestniczą w rekolekcjach wyjazdowych, które są doskonałą okazją do rozwoju duchowego oraz integracji.

Ważnym ośrodkiem wychowywania w wierze są rozmowy indywidualne.

Duch i atmosfera naszej wspólnoty odpowiada Ewangelii Pana Jezusa.

Hasło sodalicyjne brzmi: „Przez Jezusa do Maryi”. Matka Najświętsza jest wielkim darem naszego Pana dla umiłowanego ucznia. Maryja odgrywa specyficzną rolę edukacyjną w drodze do świętości. Zajmuje ważne miejsce w duszpasterstwie szkolnym. Szkoła prowadzi do doświadczenia duchowości Sodalicji Mariańskich i proponuje tworzenie nowych sodalicji.

Ewangelia woła i czyni apostołów, budzi powołania świeckie, zakonne i kapłańskie. Od dziecka, wierny, jest apostołem w swoim środowisku rodzinnym i szkolnym. Jesteśmy także przekonani, że młody człowiek jest najbardziej odpowiednim apostołem dla innego młodego człowieka. Dlatego też duszpasterstwo promuje aktywne zaangażowanie uczniów w ewangelizację szkoły.

Duch Święty jest duszą Kościoła i inspiruje duszpasterstwo. Pod Jego natchnieniem działa wspólnota szkolna. On prowadzi nas do Boga, który jest miłością.

Maleńka Miłość

Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych
Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, Maleńka przyszła Miłość.

Maleńka Miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cała ziemia i niebo lśni
dla tej Miłości Maleńkiej.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

Zespołu Szkół Katolickich Federacji Sodalicji Mariańskich
serdecznie zapraszają

na

Wieczór wigilijny - inscenizację Ach! Co za noc!
Wspólne śpiewanie kolęd oraz dzielenie się opłatkiem.

Spotkanie odbędzie się
18 grudnia br. o godz. 16.30 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego
(dolny kościół) przy ulicy Chłodnej 9 w Warszawie.

Po uroczystości zapraszamy na poczęstunek.