Start  /  Gimnazjum  /  O szkole  /  Program

Program

Katolickie Gimnazjum nr 15 im. Ks. Jerzego Popiełuszki jest szkołą mającą na celu przygotowanie młodego człowieka do samodzielnego poruszania się we współczesnym świecie pełnym nowych wyzwań i wymagającym twórczej aktywności, umiejętności oceny zjawisk i zorientowania wśród zmieniających się kombinacji wartości.

Rozwój zjawisk kultury, dzieje literatury, sztuki, historia filozofii składają się na trwający od setek lat proces, którego podmiotem jest człowiek, wpływający swą myślą na kierunki zmian i tempo rozwoju świata. Nasi uczniowie powinni zrozumieć, iż w przyszłości staną się sami podmiotowym elementem tego procesu i że będą gotowi świadomie kształtować swoje życie jak również mieć swój udział w rozwoju cywilizacji.

Z drugiej strony chodzi nam o to, by nasz absolwent odbierał otaczający go świat działań ludzkich nie tylko na płaszczyźnie intelektualnej - przez rozumienie mechanizmów rządzących przemianami w kulturze - lecz również jako doznania estetyczne. Kontakt z efektami działań twórczych ma być dla niego przyjemnością i inspiracją do samorozwoju.

Języki obce

W naszym gimnazjum szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych. Dwa języki obce obowiązkowe są nauczane w zakresie rozszerzonym. Język angielski w wymiarze 4 godz. tygodniowo, język francuski 3 godz. tygodniowo. Naukę języka francuskiego rozpoczynamy od podstaw, natomiast w przypadku jęz. angielskiego możliwy jest podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania nowoprzyjętych uczniów. Dodatkowo od 2008 r. wprowadziliśmy alternatywnie dla j. francuskiego - j. hiszpański uczony od podstaw w wymiarze 3 godzin tygodniowo przez rodowitego Hiszpana.

Zajęcia wychowania fizycznego

W ramach zajęć wychowania fizycznego nasi uczniowie korzystają z wynajmowanej sali gimnastycznej znajdującej się w pobliżu Szkoły. Mogą tam pod opieką nauczycieli uprawiać gry zespołowe (siatkówkę, koszykówkę) i indywidualne (tenis stołowy). Zajęcia w dużej sali zapewniają młodzieży dawkę ruchu niezbędną dla prawidłowego rozwoju fizycznego i emocjonalnego. Przy realnym zainteresowaniu rodziców i uczniów (deklaracja dotyczy całego roku szkolnego) możemy zorganizować zajęcia na basenie.

Indywidualne podejście do ucznia

Nasza szkoła ze względu na kameralne warunki zapewnia bezpieczeństwo oraz indywidualne podejście do każdego ucznia. Wychowawcy pozostają w ciągłym kontakcie osobistym i telefonicznym z rodzicami, informując ich na bieżąco o postępach, sukcesach i trudnościach uczniów.

Rekrutacja. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***