Start  /  Liceum ogólnokształcące  /  Gimnazjum  /  O szkole  /  Program

Program

Katolickie Gimnazjum nr 15 im. Ks. Jerzego Popiełuszki jest szkołą mającą na celu przygotowanie młodego człowieka do samodzielnego poruszania się we współczesnym świecie pełnym nowych wyzwań i wymagającym twórczej aktywności, umiejętności oceny zjawisk i zorientowania wśród zmieniających się kombinacji wartości.

Rozwój zjawisk kultury, dzieje literatury, sztuki, historia filozofii składają się na trwający od setek lat proces, którego podmiotem jest człowiek, wpływający swą myślą na kierunki zmian i tempo rozwoju świata. Nasi uczniowie powinni zrozumieć, iż w przyszłości staną się sami podmiotowym elementem tego procesu i że będą gotowi świadomie kształtować swoje życie jak również mieć swój udział w rozwoju cywilizacji.

Z drugiej strony chodzi nam o to, by nasz absolwent odbierał otaczający go świat działań ludzkich nie tylko na płaszczyźnie intelektualnej - przez rozumienie mechanizmów rządzących przemianami w kulturze - lecz również jako doznania estetyczne. Kontakt z efektami działań twórczych ma być dla niego przyjemnością i inspiracją do samorozwoju.