Start  /  Gimnazjum  /  Konkursy przedmiotowe  /  VIII Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

VIII Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

Rejestracja szkół oraz uczniów

Rejestracja szkół rozpocznie się
09.10.2017r. od godz. 10.00 i potrwa do 18.10.2017r. do godz. 10.00.

Rejestracja uczniów rozpocznie się
10.10.2017r. od godz. 10.00 i potrwa do 20.10.2017r. do godz. 10.00.

UWAGA! Po powyższych terminach nie będziemy mieli już możliwości zarejestrowania szkoły ani uczniów.

Etap I

Dostęp on-line do kart z testem 07 listopada 2017 od 10:00 (tylko dla nauczyciela rejestrującego szkołę) do 09 listopada 2017 do 10:00.

Część I etap I –Test językowy, powszechny, w szkołach w formie papierowej.
10 listopada 2017 od godziny 12:00 do godziny 12:45 pierwszy etap musi być przeprowadzony w tym samym dniu i godzinie w całej Polsce. Test odbywa się w szkole pod opieką nauczyciela/i.

Dostęp on-line do klucza do testu od 10 listopada 2017 od 14:00 do 17 listopada do godziny 10:00.

Wysyłka kart odpowiedzi (papierowych, sprawdzonych przez nauczycieli w szkołach) oraz danych uczniów wraz z protokołem (na formularzu papierowym) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy Kurierskiej najpóźniej dnia 17 listopada 2017 listem poleconym priorytetowym (liczy się data stempla pocztowego), na adres podany w protokole.

Do części II etapu I przechodzą tylko osoby zakwalifikowane do dalszego uczestnictwa.

Część II etap I – Test rozwiązywany on-line w szkole zgodnie z podziałem na województwa:
27 listopada 2017 (od godziny 10:00) – 01 grudnia 2017 (do godziny 10:00):
podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, lubelskie,
04 grudnia 2017 (od godziny 10:00) – 08 grudnia 2017 (do godziny 10:00):
łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie

Ogłoszenie wyników części II, I etapu i kwalifikacji do II etapu nastąpi 14 grudnia 2017.

Ogłoszenie tematu pracy projektowej oraz jej założeń 20 grudnia 2017.

Etap II

Część I etap II – Test rozwiązywany on-line w szkole zgodnie z podziałem na województwa:
08 stycznia 2018 (od godziny 10:00) – 12 stycznia 2018 (do godziny 10:00) :
kujawsko-pomorskie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,
15 stycznia 2018 (od godziny 10:00) – 19 stycznia 2017 (do godziny 10:00) :
lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Ogłoszenie wyników oraz kwalifikacji do części II, etapu II 24 stycznia 2018.

Część II etap II- umieszczenie pracy projektowej w systemie od 01 lutego 2018 od godziny 10:00 do 16 lutego 2018 do godziny 10:00.

Ogłoszenie wyników – II część, etap II – oraz kwalifikacji do III części – 26 lutego 2018.

Część III etap II – rozmowa on-line 05 marca 2018 do 09 marca 2018 zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.

Ogłoszenie wyników części III etapu II oraz kwalifikacji do III etapu – 14 marca 2018.

Etap III

Cześć I etap III– test on-line 19 marca 2018 od godziny 10:00 do 23 marca 2018 do godziny 10:00

Po części I etapu III nie następuje ogłoszenie wyników.

Część II etap III – rozmowa on-line od 26 marca 2018 do 28 marca 2018 zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.

Ogłoszenie wyników III etapu (część I i II ) 05 kwietnia 2018.

Wysyłka zaświadczeń dla laureatów i finalistów 09-13 kwietnia 2018 na adres szkoły

Rekrutacja. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***