Start  /  O nas  /  Fundacja Szkolna

Fundacja Szkolna

Fundacja Szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego została powołana w 1991 roku celem wsparcia szkolnictwa w duchu chrześcijańskich wartości oraz budowy nowego zespołu edukacyjnego.

W czerwcu 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas Mszy Świętej na pl. Piłsudskiego w Warszawie dokonał poświęcenia „kamienia węgielnego”.

Po jego wmurowaniu przez Ks. Kardynała Józefa Glempa rozpoczęło się wznoszenie gmachu na terenie parafii przy ul. Chłodnej 9.

Mogło się to stać dzięki zaangażowaniu Ks. Prałata Tadeusza Uszyńskiego, Fundacji Szkolnej oraz grupy fachowców i sponsorów tworzących Społeczny Komitet Budowy.

Środki finansowe na budowę spływały z całej Polski, Europy i innych kontynentów. W ciągu dwóch lat, wyłącznie z darów, powstał budynek w takim kształcie jak obecny.

Rekrutacja uzupełniająca. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***

Copyright © Szkoły Katolickie Sodalicji Mariańskich w Polsce
Marketing internetowy MediaConsulting.pl